Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Richter

Richter 5

3600 Genk

Hoofdapotheker: Apr. H. Houben

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0638.724.907

Machtigingsnummer APB: 711618

Telefoonnummer: 089 30 62 08

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.

 

Terug naar de homepagina